Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Brilliance

Artikel 1 - Definities

1.1. "Brilliance" verwijst naar de online webshop Brilliance, gevestigd in Nederland, met als hoofdactiviteit de verkoop van producten via het internet.

1.2. "Klant" verwijst naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten aanschaft via de website van Surando.

1.3. "Website" verwijst naar de online webshop van Brilliance, bereikbaar via het webadres

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Brilliance en de klant.

2.2. Door een bestelling te plaatsen op de website van Brilliance, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.3. Brilliance behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op enig moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe bestellingen.

Artikel 3 - Bestellingen en Overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen op de website van Brilliance zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.

3.2. Een overeenkomst tussen Brilliance en de klant komt tot stand op het moment dat Surando de bestelling van de klant heeft bevestigd en de betaling is ontvangen.

3.3.Brilliance behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren als er sprake is van vermoedelijke fraude of onjuiste gegevensverstrekking door de klant.

Artikel 4 - Prijzen en Betaling

4.1. De prijzen op de website van Brilliance zijn inclusief btw en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

4.2. Betaling kan worden gedaan via de betaalmethoden die op de website worden aangeboden.

4.3. Brilliance behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen voor reeds geplaatste bestellingen blijven ongewijzigd.

Artikel 5 - Levering en Verzending

5.1. Brilliance zal zich inspannen om bestellingen binnen de aangegeven levertijd te verzenden. Vertragingen kunnen echter optreden als gevolg van externe factoren waar Brilliance geen controle over heeft.

5.2. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste verzendinformatie. Brilliance is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van onjuiste verzendinformatie.

Artikel 6 - Retourbeleid

6.1. De klant heeft het recht om producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, mits de producten ongebruikt en in originele staat verkeren.

6.2. Brilliance zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten terugbetalen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1. Brilliance is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de producten of de website.

7.2. Brilliance is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van haar verplichtingen als gevolg van overmacht.

KvK: 93010433

BTW nummer:NL004992152B38

Artikel 8 - Geschillen

8.1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen Brilliance en de klant is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen tussen Brilliance en de klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.